INFOLINIA 71 784 50 17
kompas_google

Informacja o danych osobowych

1)     Administratorem Państwa danych osobowych jest AUCH Studio z siedzibą we Wrocławiu 54-130, ul. Bulwar Ikara 28B; reprezentowany przez Paweł Auch – właściciela; dane kontaktowe: kontakt@auch.pl, tel. 71 784 50 10;

2)     Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;

3)     Państwa dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego) oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z odrębnymi przepisami, a także przez okres niezbędny dla wykazania sposobu realizacji umowy w związku z ewentualnym postępowaniem sądowym lub administracyjnym;

4)     Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)     Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

6)     Podanie przez Państwa danych jest warunkiem realizacji zawartej umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zawartej umowy;

7)     Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu;

8)     Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych poza teren Polski/Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej;

9)     Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, jak firmy windykacyjne, kancelarie prawne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. informatyczne) oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

© 2012 - 2018 AUCH studio